Archief

Met lening van uw BV riskeert u aanslag dividendbelasting

woensdag 08 maart 2017

Bent u aandeelhouder in een BV, dan is het mogelijk om vanuit de BV een lening aan uzelf te verstrekken. Belangrijk is dat u over deze lening rente betaalt aan de BV.

Executeur strafrechtelijk veroordeeld

woensdag 08 maart 2017

De keuze om iemand aan te stellen als executeur, is vaak gebaseerd op vertrouwen. Maar ook de mate waarin iemand organisatietalent heeft, of kennis van administratieve zaken kan de doorslag geven bij de benoeming. Kandidaten voor het executeurschap zijn in de familie-en vriendenkring vaak dun gezaaid, en soms wordt er gewoon gekozen voor de persoon die er waarschijnlijk de meeste tijd voor zal hebben.

Schenking niet voor schoondochter

donderdag 02 maart 2017

Veel ouders gunnen hun kinderen het beste. Ook als de kinderen trouwen wordt het gezin van de kinderen met alle mogelijke zorg omringd, variërend van financiële bijstand bij de aankoop van een huis tot het oppassen op kleinkinderen.

Regelmatig besluiten ouders schenkingen te doen aan de kinderen, om te helpen, of gewoon om belasting te besparen. Ook al is de aanhang geliefd, toch willen de meeste ouders dat de schenking alleen van hun eigen kind zal blijven. Mocht het huwelijk ooit stranden dan hoeft het kind het van de ouders ontvangen kapitaaltje niet te delen.

Gebruik appartement door seizoenarbeiders mogelijk na wijziging splitsingsakte

woensdag 01 maart 2017

Een veel voorkomend verschijnsel in ons land is de verhuur van recreatiewoningen aan seizoenwerkers; geen enkel probleem voor de exploitant van het park. Dat wordt het wel als het park is gesplitst in appartementsrechten en de appartementen verhuurd worden aan seizoenwerkers. Het volstaat namelijk niet om in het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) – die onlosmakelijk bij appartementsrechten hoort – toe te staan dat de appartementen anders dan voor toeristische doeleinden worden gebruikt.

Vaders hebben vaak geen gezag

woensdag 01 maart 2017

Een tijdens het huwelijk geboren kind is automatisch het kind van de man. Maar bij ongehuwde stellen is dat niet het geval.

Dat de vader het kind moet erkennen is bij de meeste mensen wel bekend. Door de erkenning ontstaat de juridische band tussen vader en kind. Een kind erft dan bijvoorbeeld van de vader. Maar pas na het aanvragen van het zogenaamde gezag is hij ook de wettelijk vertegenwoordiger.

Pagina's