Archief

Aftrekregeling onderhoud monumenten aan vervanging toe

donderdag 10 november 2016

Het kabinet wil de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling. Er zijn nu nog twee geldstromen om behoud en herstel van rijksmonumenten te stimuleren. De nieuwe regeling zal vergelijkbaar zijn met de ondersteuning voor niet-woonhuizen.

Huwelijksvoorwaarden bij scheiding of bij overlijden?

donderdag 03 november 2016

Weet u wat er precies in uw akte van huwelijksvoorwaarden staat? Veel mensen zijn het vergeten. En dat is begrijpelijk, want de akte wordt meestal vlak voor het huwelijk gemaakt. Het aanstaand bruidspaar heeft dan aandacht voor de bruidstaart en de huwelijksreis, en minder voor een akte bij de notaris.

Ondernemingsklimaat verbeteren met nieuwe regeling personenvennootschappen

donderdag 03 november 2016

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) onderschrijft de stelling dat een personenvennootschap – maatschap, vof, maatschap – een gebruiksvriendelijke rechtsvorm moet zijn. De regeling waarin dat vastgelegd moet worden, moet zo veel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften in de praktijk. De stelling staat in de conclusie in het rapport Modernisering personenvennootschappen, uitgebracht door een breed samengestelde werkgroep juristen en fiscalisten.

WOZ-waarde nagelaten huurwoning buiten schot als marktwaarde lager uitvalt

donderdag 03 november 2016

Nabestaanden zijn verplicht om nagelaten woningen in de aangifte erfbelasting op te geven voor de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Als die WOZ-beschikking in het jaar daarna lager uitvalt, kunnen de erfgenamen daar nog op terugkomen. Als het echter om een huurwoning gaat, dan geldt deze regel niet als de WOZ-waarde van de huurwoning minimaal 10% hoger is dan de waarde in het economische verkeer (verkoopwaarde). De Hoge Raad heeft nu bepaald dat hetzelfde geldt bij schenking van een woning.

Pagina's