Archief

ANBI-status steunstichting afhankelijk van ANBI-status instelling

dinsdag 06 oktober 2015

Een vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor gunstig fiscale faciliteiten voor het geval er geërfd wordt of schenkingen worden ontvangen. Ze moet dan gekwalificeerd zijn als Algemenen Nut Beogende Instelling (hierna ANBI). Om hiervoor te kwalificeren moet de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De kwalificatie wordt toegekend door de Belastingdienst.

Verschil vrije verkoopwaarde en waarde in verhuurde staat is schenking

dinsdag 06 oktober 2015

Van schenking is sprake als enerzijds de schenker door die schenking wordt verarmd en anderzijds de begiftigde hierdoor wordt verrijkt. Bovendien moet er sprake zijn van vrijgevigheid of beter gezegd: het was de bedoeling van de schenker om de begiftigde te bevoordelen. Is hiervan ook sprake als de verhuurder de woning aan de huurder verkoopt tegen een waarde die lager is dan de vrije verkoopwaarde? Volgens een uitspraak van de rechtbank Noord Holland in augustus van dit jaar is dat wel het geval.

Pagina's