Archief

Te vroeg erfbelasting betalen?

dinsdag 05 mei 2015

Na overlijden moet er binnen acht maanden aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Vanaf dat moment gaat de Belastingdienst ook belastingrente rekenen over het bedrag dat u moet betalen. Daarom kan het voordeliger zijn uw aangifte eerder in te dienen, zodat u uiterlijk acht maanden na overlijden de belasting al kan voldoen.

De Belastingdienst gaat uit van een behandelingsduur van 3 maanden. Als u wilt voorkomen dat u belastingrente moet betalen, is het aan te raden om binnen 5 maanden na het overlijden uw aangifte erfbelasting in te dienen.

Familiebewindvoerders soms ter discussie

dinsdag 05 mei 2015

Kinderen die door de kantonrechter zijn benoemd tot bewindvoerder(s) over de goederen van een demente ouder, voelen soms de hete adem van de andere kinderen in hun nek. Een verwijt van gebrekkig overleg over of inzage in de financiële administratie door de bewindvoerder(s) ligt al snel op de loer. Soms heeft dat tot gevolg dat de zich benadeeld voelende kinderen de familiebewindvoerders willen vervangen door een onpartijdige derde.

Pagina's