Archief

Matiging boete door rechter

dinsdag 27 november 2012

Het verkrijgen van de vereiste (hypothecaire) financiering voor de aankoop van een woning vergt veel geduld van kopers. Banken zijn steeds minder scheutig met het verstrekken van een hypothecaire geldlening en stellen steeds meer voorwaarden aan de geldleners.

Clausule in buitenlands testament ongeldig

dinsdag 27 november 2012

Wie kent er niet iemand in zijn of haar omgeving die een vakantiehuis in het buitenland heeft? Dat is leuk om van te genieten in de vrije tijd, maar wat gebeurt er als de eigenaar komt te overlijden?

Veel mensen met bezit in het buitenland zijn er ooit op gewezen dat het verstandig is om een goed testament te maken, maar wat is een goed testament? Onlangs speelde een geval bij het Hof in Den Haag.

Vrijgesteld schenken ook aan kinderen boven de 35 jaar!

dinsdag 27 november 2012

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2013. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een verhoogd bedrag te schenken dat vrij is van schenkbelasting.

Uitlenen van op aandelen gestorte gelden soms risicovol

dinsdag 27 november 2012

Het komt vaker voor dat een bv wordt opgericht, waarbij het geplaatste kapitaal is overgemaakt op de bankrekening van de bv en vervolgens wordt overgemaakt naar een zuster-bv. Als de uitlenende bv later failliet gaat, zal de curator op de stoep staan met een vordering ter grootte van het uitgeleende bedrag. Dat risico zit er in, maar leidt niet altijd tot succes voor de curator.

Vermogen van ouder beschermen tegen gevolgen nieuw huwelijk

dinsdag 27 november 2012

Hoe bescherm je een volwassene tegen ondoordachte daden? Ondercuratelestelling lijkt het geschiktste instrument, maar is dat niet altijd. Bijvoorbeeld als uw oude vader gaat trouwen met een nog heel jonge vrouw en u daarbij conform het huwelijksgoederenrecht – zonder huwelijkse voorwaarden – een aanzienlijk vermogen met 50% ziet slinken. Hoe voorkomt u dat ook de rest in hoog tempo wordt verteerd?

Einde aan vrijblijvendheid energiecertificaat?

dinsdag 27 november 2012

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is de laatste tijd weer in het nieuws. Dit certificaat geeft de koper inzicht in het energieverbruik van het pand. De aan het certificaat ten grondslag liggende analyse bevat belangrijke informatie om een gebouw energiezuiniger, comfortabeler en gezonder te maken. Hoe energiezuinig een gebouw is wordt aangegeven met labels. Een rood label wil zeggen dat de energieprestatie slecht is en de energiekosten relatief gezien vrij hoog zijn.

Langstlevendentestament, bewind en uitgedeelde kindsdelen

dinsdag 20 november 2012

Ouders zijn vaak gerustgesteld door de wetenschap dat de wet de langstlevende beschermt bij overlijden. Veel ouders hebben zelfs een langtlevendentestament laten maken. Deze ouders hoeven dan hun kinderen nog geen kindsdeel uit te betalen, als de eerste ouder komt te overlijden.

Legaat van een huis of van de verkoopopbrengst?

dinsdag 20 november 2012

In een testament kunnen legaten opgenomen zijn. Het kan zijn dat het legaat een som geld betreft maar ook een schilderij of een huis. Maar wat gebeurt er als bijvoorbeeld het huis op moment van overlijden al is verkocht? Wie krijgt dan de verkoopopbrengst of wat daar van over is?

Risico kraken woning voor verkoper

dinsdag 20 november 2012

Hoewel het kraken van een woning sinds 1 oktober 2010 in Nederland verboden is komt het nog steeds voor, in het bijzonder in de grote steden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was het kraken van een woning aan de orde van de dag. Woningzoekenden werden opgeroepen om leegstaande huizen te bezetten. Gemeenten lieten het er niet bij zitten en gingen steeds vaker (met harde hand) over tot ontruiming van de gekraakte panden. Een bekend voorbeeld is de ontruiming in 1968 van de Nieuwmarkt in Amsterdam.

Ontbinding samenlevingscontract zorgvuldig regelen

dinsdag 20 november 2012

Een samenlevingscontract geldt voor de duur dat u samenwoont. Bij het verbreken van de relatie en het beëindigen van de samenwoning eindigt normaal gesproken ook het samenlevingscontract. Echter, sommige bepalingen in het contract kunnen in de periode na de samenwoning nog gevolgen hebben. Hoe neemt u het zekere voor het onzekere?

Pagina's