Home

Actueel Nieuws

Bouwbedrijf kan omzetbelasting terug vorderen bij boete te laat opleveren!

woensdag 26 oktober 2011

Als aannemer wordt u vaak geconfronteerd met een boetebepaling in de koop-/aannemingsovereenkomst, ingeval de woning niet tijdig aan de opdrachtgever wordt opgeleverd. Aangezien dit vaak om aanzienlijke bedragen gaat, rijst de vraag of de reeds afgedragen omzetbelasting over de oorspronkelijke aanneemsom ten dele kan worden teruggevorderd.

Handelen met de eigen BV vergt nauwkeurigheid

maandag 24 oktober 2011

Welke belangen spelen er als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met zijn eigen BV handelt? In welke mate is het eigen belang daarbij aan de orde? Wie zou zichzelf de hoogste prijs laten betalen? De belastingdienst beoordeelt de zakelijkheid van dergelijke transacties met grote precisie. Wat kunt u doen?

Risico’s verouderd samenlevingscontract voor kinderen

maandag 24 oktober 2011

Samenlevingscontracten in combinatie met testamenten worden meestal gemaakt door samenwoners die (nog) geen kinderen hebben. Daar wordt dan ook geen rekening mee gehouden. Die samenlevingscontracten met testamenten kunnen vervelende gevolgen hebben voor uw partner en uw kinderen. Denk alleen maar aan de rechten die partner en kinderen al dan niet (meer) hebben op uw nalatenschap. U lost het op met aanpassing van beide akten.

Vrouw hoeft na echtscheiding en vertrek uit de woning huurschuld niet te betalen

woensdag 12 oktober 2011

Volgens de kantonrechter is (ex artikel 7:266 lid 5 BW) de huurovereenkomst met V geëindigd, nu de rechtbank in haar echtscheidingsbeschikking het huurrecht aan M heeft toegedeeld toen de beschikking onherroepelijk werd.

In hoger beroep voert X aan dat artikel 7:266 lid 5 BW niet van toepassing is omdat een uitdrukkelijke bepaling door de echtscheidingsrechter als bedoeld in het wetsartikel ontbreekt.

Partneralimentatie en niet-wijzigingsbeding

woensdag 12 oktober 2011

Ondanks het in het convenant overeengekomen niet-wijzigingsbeding, is er volgens de man sprake van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat hij niet langer gehouden kan worden aan zijn alimentatieverplichting. De man stelt dat zijn inkomen als gevolg van de financiële crisis in ernstige mate is gedaald. Zijn makelaarskantoor lijdt sinds 2009 verlies.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en beperkte gemeenschap

donderdag 29 september 2011

In deze uitspraak wordt het geschil van partijen in de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de beperkte gemeenschap behandeld.

Tussen partijen staat vast dat de man de voorhuwelijkse woning heeft gekocht en deze ten tijde van de huwelijkssluiting zijn eigendom was. De vrouw is van mening dat de overwaarde van deze woning in de verrekening tussen partijen moet worden betrokken, nu zowel haar voorhuwelijkse inkomsten als de ten tijde van het huwelijk verworven en te verrekenen inkomsten zijn geïnvesteerd in de woning.

Pagina's

Zoekveld

Thema's