Home

Actueel Nieuws

Woning verkocht, maar verkoper blijft zitten met een restschuld

dinsdag 03 april 2012

De woningmarkt is nog steeds niet vlot getrokken. Het verkopen van een woning is momenteel geen sinecure. Als op een gegeven moment zich een koper aandient, dan wordt na veel wikken en wegen de woning dikwijls ver onder de vraagprijs verkocht met alle financiële gevolgen van dien.

Stichting kan met terugwerkende kracht ANBI-status krijgen

dinsdag 03 april 2012

Veel goededoelenstichtingen hebben in hun statuten een doelstelling opgenomen met als omschrijving “het verstrekken van financiële hulp aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen”. Wat nu als de stichting een legaat ontvangt voordat de stichting door de Belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) is aangemerkt?

Grensconflict en de rol van het Kadaster

dinsdag 03 april 2012

Grensconflicten tussen buren zijn van alle dag. De Rijdende Rechter heeft er bijna een dagtaak aan. Kan het Kadaster hier in een rol spelen?

Een last in een testament kan heel lastig zijn!

dinsdag 03 april 2012

In veel testamenten staat dat er een legaat wordt gemaakt, bijvoorbeeld € 3000 aan een nichtje, terwijl het nichtje daarbij een zogenaamde ‘last’ krijgt opgelegd. Veelvoorkomend is de last om het huisdier van de overledene te verzorgen.

Als het nichtje de zorg voor het huisdier niet op zich wil nemen kan zij het legaat verwerpen. De erfgenamen zullen dan voor de hond moeten zorgen. Als de hond al overleden is vóór oom of tante, krijgt het nichtje het geld wel, tenzij in het testament duidelijk was omschreven dat het legaat bij overlijden van de hond zou vervallen.

Door samenwonen geen gemeenschap van goederen

dinsdag 03 april 2012

Het is gebleken dat er onder samenwoners veel onduidelijkheid bestaat over gemeenschap van goederen. Veel samenwoners die hun eerste huis betrekken, kopen enthousiast een nieuw bankstel of een mooie flatscreen-TV. Maar wie is er nou eigenaar van dat nieuwe bankstel en die TV? Zijn ze dat samen of is het de partner die de aanschafprijs betaalde?

Oude of nieuwe legitieme portie in testament?

dinsdag 27 maart 2012

Sinds er in 2003 in Nederland nieuwe wetgeving is gekomen op het gebied van erfrecht zijn veel mensen al naar de notaris geweest om hun testament te laten aanpassen. De rechtbank oordeelde onlangs over een geval waarin een oud testament uit 1995 moest worden uitgevoerd en waarbij nooit aanpassing aan nieuwe wetgeving had plaatsgevonden.

Pagina's

Zoekveld

Thema's