Home

Actueel Nieuws

In, uit of wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

dinsdag 31 januari 2012

Wilt u tijdens uw huwelijk uw huwelijksgoederenregime aanpassen? Bijvoorbeeld van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden of andersom, of veranderingen aanbrengen in de bestaande huwelijkse voorwaarden? De fiscus kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling toe.

Het is weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering

dinsdag 31 januari 2012

Het verenigingsleven gaat weer drukke tijden tegemoet. Op grond van de statuten moeten verenigingen minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) bijeenroepen. Daarin wordt verantwoording afgelegd aan de leden. De leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. Wat moet er eigenlijk aan bod komen? En, wat zijn de bevoegdheden van de ALV?

Verrekenen met ex-echtgenoten?

dinsdag 31 januari 2012

Meerwaardeclausules worden vaak opgenomen in echtscheidingsconvenants en notariële akten van verdeling. De ex-echtgenoten spreken dan met elkaar af, dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen 1 jaar) van de voormalige echtelijke woning, de verkoopopbrengst boven een bepaalde (afgesproken) koopsom, voor de helft toekomt aan beide ex-echtgenoten.

Vruchtgebruiktestament en inkomstenbelasting

dinsdag 24 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet op de Inkomstenbelasting. Een van de wijzigingen heeft directe gevolgen voor mensen die ooit een vruchtgebruiktestament hebben gemaakt.

Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder vaak het genot van het vermogen terwijl de kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden. De kinderen zijn in de tussentijd zogenaamde ‘bloot eigenaren’ omdat zij nog niet van hun eigendom kunnen genieten.

Groter risico zonder verklaring van erfrecht!

dinsdag 24 januari 2012

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er mee ingestemd dat de verklaring van erfrecht voortaan niet meer in alle gevallen nodig is.

Geen canonherziening bij overdracht recht van erfpacht

dinsdag 24 januari 2012

In veel grote steden in Nederland wordt door de gemeenten nog gebruikt gemaakt van het recht van erfpacht. Door uitgifte van bouwgrond blijft de gemeente eigenaar, doch de erfpachter is gerechtigd daarop een woning te bouwen. De jaarlijkse vergoeding voor het recht van erfpacht wordt canon genoemd.

Pagina's

Zoekveld

Thema's